Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van schutterij Sint Barbara, gevestigd in Meerssen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40204849 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken. U kunt de verklaring lezen door het document te openen.

Privacy verklaring St. Barbara